Content is king

Texter och innehåll på en webbplats utgör ett av fundamenten för hur Google tolkar en site, det är viktigt att alla texter är skrivna på rätt sätt och att de tydligt förklara vad en sida handlar om.

Innehållsproduktion för SEO har gått ifrån att skriva texter fyllda med sökord till ett mer raffinerat hantverk som går ut på att tolka sidans innehåll med hjälp av synonymer, närliggande ord, besvara frågor och mycket mer. Dessutom krävs det relativt mycket text för att uppnå syftet, en bra text hamnar inte sällan på upp mot 1500 ord. Webbutikenr bör seriöst överväga att skriva ordentligt beskrivande texter, både om enskilda produkter och produktkategorier.
Visits erbjuder skräddarsydda tjänster där vi arbetar fram rapporter på sökord, trafikestimat och kategorier ochproducerar innehåll baserat på resultaten av rapporterna. Kontakta oss idag så hjälper vi dig!