Refererande trafik skriver över den verkliga källan i Google Analytics

Google Analytics är ett fantastiskt verktyg för att kunna se vilka källor som ger försäljning, men det gäller att säkerställa att Google Analytics mäter din försäljning korrekt och att verkligen kontrollera att rätt källa sätts för försäljning.

Ett vanligt problem som vi stöter på är att olika betaltjänster skriver över den faktiska källan i Google Analytics. Detta innebär att du inte längre kan se vilken källa som gett försäljning.

Exempelvis:

 1. Besökaren kommer till din sida via en Adwordsannons
 2. Besökaren väljer en produkt och lägger den i kassan
 3. Besökaren fyller i sina uppgifter och klickar på betala
 4. Besökaren skickas till en betallösning på en annan domän som en internetbank eller PayPal exempelvis.
 5. Besökaren skickas tillbaka till din domän och din tacksida för ordern och försäljningen sparas i Google Analytics.

Google Analytics kommer nu i steg 5 att tillskriva denna order till den domän som betallösningen ligger på och inte din Adwordsannons som drev in besökaren till din butik! Detta beror på att Google Analytics tillämpar last click wins i sina rapporter och i detta exempel kommer det sista klicket från en betallösning.

För att se om du har problem med att betallösningar skriver över dina faktiska källor i Google Analytics kan du gå till:

Acqusition –> All Traffic –>Referrals och sortera på Ecommerce Conversion Rate

Referral_Traffic_-_Google_Analytics

I bilden ovan ser vi att källa är gfs.nb.se och secure.handelsbanken.se som är två olika betallösningars domäner.

Ser du några betallösningar här betyder det med största sannolikhet att du inte mäter din försäljning korrekt och att du inte via Google Analytics kan se vilka källor som konverterar korrekt.

Lösningen?

Du bör blockera spårningen av domäner som är betallösningar i Google Analytics. Detta gör du genom att gå till:

Admin –> Property –>Tracking Info –> Referral Exclusion List och sedan lägga in de domänerna som du anser vara betallösningar.

Google_Analytics

Här är en lista på domäner som  betallösningar använder som kan vara en bra början att blockera i Google Analytics:

internetbank.swedbank.se
secure5.arcot.com
secure.handelsbanken.se
acs1.swedbank.se
securesuite.co.uk
gfs.nb.se
acs2.swedbank.se
acs1.edb.com
dirbet.seb.se
ecommerce.payex.com
acs3.3dsecure.no
cap.attempts.securecode.com
paypal.com.se
acs4.3dsecure.no
paypal.com
acs1.luottokunta.fi
acs2.luottokunta.fi
acs3.sparebank1.no
acs4.sparebank1.no
acs2.edb.com
verkkopankki2.danskebank.fi
ebank.aktia.fi
business2.danskebank.fi
payment.certitrade.org
ppipe.net
3dsecure.paylife.at
secure6.arcot.com
compasscard.wlp-acs.com
3dsecure.barclaycard.de
belgium-3dsecure-uvg.wlp-acs.com
german-3dsecure.wlp-acs.com
hvbmc.cardinalcommerce.com
ipg.cardcomplete.com
payment.architrade.com
kultaraha.op.fi
verkkopankki.danskebank.fi
epayment.bbs.no
pay.klarna.com

Det finns även mer avancerade lösningar för detta problem: http://www.optimizesmart.com/tracking-true-referrals-in-google-analytics-when-using-paypal-and-other-payment-gateways/ 

 

SearchLove #5: Rand Fishkin – Rankingfaktorer

Dag 2 här på SearchLove i Boston började med Rand Fishkin från MOZ som pratade om kommande rankingsignaler. Det genomgående temat var (föga förvånande) användbarhet samt vikten av att vara ett varumärke.

Några av punkterna som Rand presenterade var:

 • vikten av att få sitt Brand förknippat med sökord som du vill ranka på. Exempelvis om många söker efter ”SAS flyg” kommer SAS att ranka bättre på flyg.
 • Besöksvägar som rankingsignal, att Google använder sökvägar som rankingsignal. Ex. om Google identifierar användare som söker efter ”bästa nudlar” på 5-10 olika sätt och alla slutar efter att kommit till en viss sida kommer den sidan ranka bättre på dessa/relaterade sökningarna för att göra sökvägen kortare för besökare
 • Sidor med korrekt/aktuell information kommer att vinna mer synlighet i Googles SERP, prioriterade område för Googles Quality Raters är bland annat Hälsa och sport resultat

I sig var mycket av det han sa inget nytt direkt, men ändå intressant höra resonemanget bakom teorierna och teorierna kring Googles utveckling.

Övriga TakeAways:

 • Folk har fått varningar för att blocka CSS/JS i Webamster Tools
 • Googles ingenjörer kommer i framtiden inte veta varför en sida rankar eller ej. Maskiner kommer att avgöra ranking i allt större utsträckning
 • Sidor som skickar vidare trafik kommer få det allt svårare att synas, ”Best experience = the full experience
 • Googles annonser får färre impressions än tidigare
 • Att byta till HTTPS har en liten fördel för organisk synlighet
 • Googles Mobile Update har gett små fördelar till mobilsajter, dock väldigt små