Konverteringsoptimering

Konvertering innebär att en besökare kommer till din site och där utför det som du vill att besökaren skall göra, t.ex. köpa en vara. Att optimera konverteringen innebär att vi analyserar hur besökarna beter sig på siten och gör justeringar baserad på datan för att på så sätt få dem att göra som du vill.

Heatmaps – Heatmaps är ett sätt att grafiskt representera hur besökare rör sig på en sida. Ju fler klick ett element får desto kraftigare färg. Vi hjälper dig att ta fram hetmaps för dina viktigaste sidor.

A/B-test – A/B-test innebär att vi tar fram en variant av en sida, t.ex. flytta köpknappen på en produktsida. Sedan låter vi en viss mängd av besökarna komma till varianten av ursprungssidan. Vi mäter sedan förändringen i konvertering för de olika varianterna för att på så sätt få fram den som konverterar bäst. Vi hjälper dig med den här mycket viktiga processen.